Montering

Monteringsbistand er ofte avgjørende i vår leveranse for å få det best mulige resultatet. Våre montører er fleksible, dyktige og effektive, og jobber over hele landet der man måtte ha behov for det.

Vi monterer alle typer innredning og har lang erfaring. Hvert prosjekt blir gjennomgått og planlagt på forhånd slik at man skal være så effektiv og rask som mulig ute på plassen. Vi foretar også tilpasninger lokalt dersom det er nødvendig. 

På denne måten sikrer man at utstyret fungerer slik det skal fra første stund.

Ønsker du å se på dine muligheter?

Vi er en komplett leverandør av butikkinnredninger og annet utstyr som trengs for å drifte butikkene effektivt og godt. Det betyr at vi foretar prosjektering fra start til ferdigstillelse, tegning av planløsninger, levering av utstyr, samt utfører montering. Ønsker du å se på dine muligheter? Ta kontakt!

Kontakt oss