Produkter

Øystein Lunde AS er en komplett leverandør av butikkinnredning.

Det innebærer at vi leverer flere ulike typer standard-løsninger til butikkreoler, i tillegg til kundetilpassede løsninger.

De kundetilpassede løsningene produseres i ulike materialer, med hovedvekt på stål og tre.

Valget av type standard-løsning og hvilke kundetilpassede løsninger som skal benyttes, gjøres i samarbeid med kunde, og tilpasses kundens behov.

Resultatet er en fleksibel og god grunn-innredning som dekker kundens behov for korrekt og eksponeringsvennlig vareplassering. I tillegg vil de kundetilpassede elementene tilføre butikken og lokalene særegenhet og det lille ekstra som gjør stor forskjell.

Til sammen danner det grunnlaget for en butikk som er funksjonell og flott i lang tid.

Ønsker du å se på dine muligheter?

Vi er en komplett leverandør av butikkinnredninger og annet utstyr som trengs for å drifte butikkene effektivt og godt. Det betyr at vi foretar prosjektering fra start til ferdigstillelse, tegning av planløsninger, levering av utstyr, samt utfører montering. Ønsker du å se på dine muligheter? Ta kontakt!

Kontakt oss