Prosjektering

God planlegging er en forutsetning for å få nå målet i enhver leveranse. Sammen med kunden planlegger vi både utførelse og fremdrift, enten det er lite eller stort. På denne måten kan vi finne den beste måten å få gode resultater på, og prosjektet kan gjennomføres på en god måte.

Vi tegner planløsninger i 2D i AutoCad for de kundene som ønsker denne tjenesten.

En planløsning er ofte et veldig godt utgangspunkt for å finne den beste plasseringen av reoler, disker og andre elementer som skal inn. God kundegang, oversiktlighet, og mersalg er viktig prinsipper som vurderes i en slik fase. Kundens inntrykk av butikk, kjøpervennlighet og effektiv betjening skal samkjøres med gode arbeidsmetoder og godt arbeidsmiljø for den ansatte. En god planløsning vil ivareta disse hensynene på en god måte.

Ønsker du å se på dine muligheter?

Vi er en komplett leverandør av butikkinnredninger og annet utstyr som trengs for å drifte butikkene effektivt og godt. Det betyr at vi foretar prosjektering fra start til ferdigstillelse, tegning av planløsninger, levering av utstyr, samt utfører montering. Ønsker du å se på dine muligheter? Ta kontakt!

Kontakt oss