Utvikling

Ofte er det behov for å finne nye løsninger, eller gjøre tilpasninger til eksisterende systemer. Sammen med kunden utvikler vi gjerne enkelt-produkter som løser en konkret utfordring eller områder i butikken som trenger et løft. 

Utvikling kan også skje sammen med konsept-utviklere som ser hele butikken eller butikk-kjeden. Sammen med våre dyktige konstruktører utvikler vi løsninger kontinuerlig. Noen ganger som en del av en helhetlig leveranse, andre ganger som et enkeltstående produkt.

God butikkdrift er en kontinuerlig prosess, hvor utvikling skjer fortløpende. Vi er med på prosessene hele veien.

Ønsker du å se på dine muligheter?

Vi er en komplett leverandør av butikkinnredninger og annet utstyr som trengs for å drifte butikkene effektivt og godt. Det betyr at vi foretar prosjektering fra start til ferdigstillelse, tegning av planløsninger, levering av utstyr, samt utfører montering. Ønsker du å se på dine muligheter? Ta kontakt!

Kontakt oss